Quy trình thành lập Công đoàn cơ sở và các biểu mẫu 筹组工会流程和相关表格 - Alo việc làm - Web Doanh nghiệp mới thành lập Tuyển dụng

Post Top Ad

alovieclam.vnweb@gmail.com

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

Quy trình thành lập Công đoàn cơ sở và các biểu mẫu 筹组工会流程和相关表格

  


Hướng dẫn Hồ sơ thành lập công đoàn:

工會成立相关表格的指南:

- Đề nghị chuẩn y Ban Chấp hành CĐCS 3 hoặc 5 người gồm: 1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch và các Ủy viên; nếu số lượng Đoàn viên trên 30 thì BCH/CĐCS là 5 người (mẫu 1).

-建議批准基地工会委員會35人,包括:1位主席,1位副主席和成員; 如果工會會員人數超過30,工会委員會/基地工会為5人(樣本1)。

- Đơn xin gia nhập công đoàn cho tập thể người lao động ký tên (mẫu 2).

-申請加入工會以供員工簽名(表格2)。

- Danh sách trích ngang Ban Chấp hành điền nội dung theo (mẫu 3).

基地臨時工會委員會摘錄清單(表格3

- Danh sách trích ngang Ban Chấp hành điền nội dung theo (mẫu 4).

基地臨時工會審查委員會摘錄清單(表格4

- Khi nộp hồ sơ đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bảng báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp.

送審時需附上營業執照影本及僱用勞工申報
下載

[full_width]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad