Từ vựng Tiếng Anh các Phòng ban trong Công ty - Alo việc làm - Web Doanh nghiệp mới thành lập Tuyển dụng

Post Top Ad

alovieclam.vnweb@gmail.com

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

Từ vựng Tiếng Anh các Phòng ban trong Công ty

 


🏢 Department (Dep’t) : Phòng/ban 🏢 Accounting Dep’t : Phòng Kế toán 🏢 Administration Dep’t : Phòng Hành chính 🏢 Audit Dep’t : Phòng Kiểm toán 🏢 Customer Service Dep’t : Phòng Chăm sóc Khách hàng 🏢 Human Resource Dep’t (HR Dep’t): Phòng Nhân sự 🏢 Information Technology Dep’t (IT Dep’t): Phòng Công nghệ thông tin 🏢 International Payment Dep’t : Phòng Thanh toán Quốc tế 🏢 Financial Dep't : Phòng Tài chính 🏢 International Relations Dep’t : Phòng Quan hệ Quốc tế 🏢 Local Payment Dep’t : Phòng Thanh toán trong nước 🏢 Marketing Dep’t : Phòng Marketing, phòng tiếp thị 🏢 Product Development Dep’t : Phòng Nghiên cứu và phát triển Sản phẩm. 🏢 Pulic Relations Dep’t (PR Dep’t) : Phòng Quan hệ công chúng 🏢 Purchasing Dep't : Phòng mua bán 🏢 Sales Dep’t : Phòng Kinh doanh, Phòng bán hàng 🏢 Training Dep’t : Phòng Đào tạo




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad